Safleoedd ni’n hoffi. / Websites we like.

Y Pod
Podlediadau Cymraeg ar gael mewn un lle. (Welsh language Podcasts)
https://ypod.cymru

bloc.cymru
Mae bloc.cymru yn gwmni technoleg Cymraeg sydd yn creu a dylunio gwefannau defnyddiadwy, hyfryd a phrosiectau technegol arloesol.
http://bloc.cymru

Parallel Cymru
Mae Parallel.cymru yn gylchgrawn arlein i roi llais i unrhyw un sydd yn gwneud pethau trwy Iaith y Nefoedd.
https://parallel.cymru/

Yr Awr Gymraeg
Awr o hyrwyddo busnesau, digwyddiadau a mudiadau Cymraeg bob wythnos rhwng 8 a 9yh ar nos Fercher. Cofiwch ddefnyddio’r hashnod #yagym
http://www.yrawrgymraeg.cymru/

BBC Cymru Fyw
Gwasanaeth byw Cymraeg gan BBC Cymru sy’n cynnwys y newyddion diweddaraf a’r gorau o Gymru ar flaenau eich bysedd.
https://www.bbc.co.uk/cymrufyw

BBC Radio Cymru
Mae Radio Cymru wedi bod yn darlledu rhaglenni Cymraeg ers 1977.
http://www.bbc.co.uk/radiocymru

Dysgu Cymraeg / Learn Welsh
Os wyt ti eisiau gwella dy Gymraeg neu os wyt ti’n chwilio am wersi Cymraeg ar gyfer rhywun arall, mae’n hawdd dod o hyd i gwrs addas.
https://dysgucymraeg.cymru/

S4C
Sianel deledu genedlaethol Cymru.
http://www.s4c.cymru/cy/

S4C Dysgu Cymraeg
Welcome to Dysgu Cymraeg, S4C’s new service to Welsh language learners.
http://www.s4c.cymru/en/dysgu-cymraeg/